Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A termekenyvagyok.hu weboldal és az ehhez a domainhez kapcsolódó összes aldomain (a továbbiakban: Weboldal vagy termekenyvagyok.hu vagy Szolgáltató) üzemeltetője Kiss Kata ev.  (székhelye: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19., adószám: 67526886-1-43, e-mail: info@termekenyvagyok.hu) 

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a termkenyvagyok.hu, a https://klub.termekenyvagyok.hu/ és ehhez a domainhez kapcsolódó összes aldomain üzembentartója, Kiss Kata egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált szolgáltatások igénybevételére és a Termékeny Vagyok Klub klubtagság használatának módjára:

A szolgáltatások igénybevétele, valamint a weboldalon történő regisztráció és a Weboldalon történő vásárlás kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://klub.termekenyvagyok.hu/aszf/.

  1. Szolgálatói adatok:

Kiss Kata egyéni vállalkozó

1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/G.

Adószám: 67526886-1-43, 

E-mail: info@termekenyvagyok.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, rendelés és fizetés menete

A szerződéskötésre minden esetben a Szolgáltató tesz ajánlatot akként, hogy biztosítja a honlapon, megvásárlási lehetőséggel feltüntetett, on-line módon elérhető tartalmakat.

Termékeny Vagyok Klub előfizetéses klubtagság

 A díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a termekenyvagyok.hu oldalon található meg.

Szolgáltató a Termékeny Vagyok Klubról hírlevélben, honlapján, illetve közösségi médiafelületein tájékoztatja az ügyfeleket, meghatározva a tagsági csomagokat és a jelentkezési határidőt. 

A Termékeny Vagyok Klub havi megújuló előfizetéses rendszerben kínál információs anyagokat termékenységtámogatás területén. Felhasználó az érvényes tagsága ideje alatt eléri ezeket a képzéseket és tananyagokat, melyek segítségével  fizikai- érzelmi és mentális termékenységét támogathatja.

Szolgáltató fenntartja a kínált képzésekben a változtatás jogát.
Felhasználól a termekenyvagyok.hu online felületen kiválasztja a Termékeny Vagyok Klub csomagot, majd a kiválasztást követően a pénztárhoz érkezik. 

Kedvezményeket az egyedi, előzetesen kézhez vett kuponkód ezen felületen történő megadásával lehet érvényesíteni. A határidőben fel nem használt kuponkódot utólag nem lehetséges érvényesíteni. 

Fizetni a „Tovább a fizetésre” gomb megnyomásával lehetséges online bankkártyás fizetéssel. 

Az online bankkártyás fizetések a Stripe biztonságos nemzetközi fizetőrendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

A fizetést követő 1 órán belül vevő kézhez veszi szolgáltató által kiállított számlát, illetve a belépéshez szükséges kódot.

A számla a számlázz.hu számlázóprogram segítségével e-mailben érkezik meg a vevő részére.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat tetszőleges időközönként, illetve minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosított árak kizárólag a jövőre vonatkoznak, a folyamatban lévő szolgáltatásra nincsenek hatással. A mindenkori árak a szolgáltató honlapján feltüntetésre kerülnek.

A szerződés a fizetés teljesítésével jön létre.


A Klub részét képező információs anyagok megtekintésének feltétele a felhasználó részéről a megfelelő technikai háttér megléte, melynek hiánya miatti esetleges minőségi kifogások tekintetében szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 A Klubtagság időtartama: havi előfizetés. A választott tagság előfizetés esetén és havidíj ellenében érhető el. Az előfizetés a fordulónapon ismétlődik. A havi előfizetés megrendelése után a Stripe rendszere vonja le akkor és a következő fordulónapon, visszamondásig. Az előfizetést bármikor le lehet mondani. 

Előfizetés lemondása: 

A Termékeny Vagyok Klub előfizetés  lemondásával a KÖVETKEZŐ terhelést mondod le, de a már kifizetett előfizetési díj nem visszaigényelhető. 

A lemondás útvonala: a klub.termekenyvagyok.hu belső felületén a Fiókom menüpont alatt felfüggeszthető vagy törölhető. A következő hónapra vonatkozó előfizetést legkésőbb fordulónap előtti utolsó napig lehet lemondani. 

Az előfizetés – a fentiek alapján – a következő időszak kezdete előtt mondható le. 

Az elállási/felmondási határidő – amennyiben Felhasználó nem járult hozzá a szolgáltatás előzetes megkezdéséhez – a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Amennyiben a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az info@termekenyvagyok.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

III. A fentiekben meghatározott eseteken kívül felek között a szolgáltatás nyújtására vagy adásvétel teljesítésére vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély ügyfél esetében annak halálával;
  • automatikus megszűnési ok esetén (pl. határidőre nem fizetéssel)
  • felek közös megegyezésével;


Felek tudomásul veszik, hogy szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A termekenyvagyok.hu weboldalon és az ehhez a domainhez kapcsolódó összes aldomainen, a Termékeny Vagyok Klubban megjelenő anyagok kizárólag tájékoztató jellegűek, semmiképpen nem tekinthetők orvosi, egészségügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, diagnózisnak, kezelésnek. 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató nem orvos, ügyvéd vagy egyéb szakember, nem javasol vagy nem támogat semmilyen konkrét orvost, terméket, eljárást, véleményt vagy egyéb információt, amit a weboldalon megemlít. A tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely tartalomszolgáltatásnak minősül.

A Szolgáltató nem folytat gyógyító tevékenységet és terápiát és nem diagnosztizál betegséget vagy annak hiányát.

A Szolgáltatás célja a termékenységi út érzelmi és mentális segítése, támogatása.

A Szolgáltatásban nyújtott mentorálási tevékenység nem helyettesíti az orvosi, konvencionális gyógyító eljárást, orvosi vizsgálatot és kezelést.

A Szolgáltatásban nyújtott termékenységmentorálási folyamat nem zárja ki bármiféle orvosi- vagy gyógyszeres kezelést, vagy bármilyen mentális terápiát.

A tartalomszolgáltatás során a Szolgáltató saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít. A tartalomszolgáltatás témája a termékenység. 

A Szolgáltatásban történő  mentorálás során a döntés joga végig a Szolgáltatást igénybe vevő személyé, a Felhasználóé.  A Szolgáltatót a tudása, tapasztalatai és a gyakorlatok átadás kívül egyéb kötelezettség, felelősség engem nem terhel.

A Szolgáltatást igénybe vevő személynek, Felhasználónak a felmerülő egészségügyi problémák esetén orvoshoz szükséges fordulni.

Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatást igénybe vevő személy, Felhasználót a Szolgáltatás közben felmerülő bármilyen  egészségügyi problémájával kapcsolatban.


Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a megtekinthető tananyagokat az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.


Szolgáltató jogosult a meghirdetett tudásanyag témájának az egyoldalú módosítására, amennyiben azt fejlesztési szándékkal teszi.
A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a Klubtagság listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

Felhasználó jogai és kötelességei

A Szolgáltató által javasolt, vagy egyébként más indíttatásból megvalósított valamennyi életmód- és étrendbeli változtatással kapcsolatban a Szolgáltatást igénybe vevő személynek, Felhasználónak a felelőssége kezelőorvosának a tájékoztatása és véleményének, javaslatának kikérése.

Bármely a Szolgáltatásban írásban vagy szóban elhangzó,  termekenyvagyok.hu és az ehhez a domainhez kapcsolódó összes aldomainen található weboldalon megjelenő információra való támaszkodás kizárólag a Szolgáltatást igénybe vevő személy, Felhasználó saját felelősségére történik.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

Felhasználó megértette, hogy a Szolgáltató nem orvos és nem pszichiáter, így nem diagnosztizál, és nem kezel semmilyen testi, lelki és mentális betegséget, egészségi állapotot vagy súlyos panaszt.

A termékenységmentor folyamat és a Bababehívó Programban található módszerek, technikák, információk, nem helyettesítik az orvosi kezelést, és a fizikai, mentális, érzelmi vagy spirituális problémákkal kapcsolatos felelősségteljes lépéseket. A klienssel közösen végzett érzelmi-, mentális és ener­getikai munka kizárólag az átfogó szemléletű egészségügyi ellátás kiegészítéseképpen, azzal együtt használható, Bármely, tartósan fennálló panasz vagy egészségügyi probléma esetén mindenki saját felelőssége, hogy orvoshoz fordul.

Felhasználó kijelenti, hogy nem áll pszichiátriai kezelés alatt. Kijelenti továbbá, hogy megértette, hogy a Szolgáltatóval végzett munka független a kezelőorvosai, pszichológusa és az ügye(i)vel foglalkozó más szakemberek tevékenységétől, és azokat nem befolyásolja. 

Felhasználó saját felelőssége, hogy más, a testi-, lelki-, szellemi jóllétéért vele együtt dolgozó szakembereket a Szolgáltatóval  közösen végzett munkáról tájékoz­tat-e.

Felhasználó felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termékenységmentorálás folyamata során a Szolgáltatóval megosztott információk– jelenlegi tudása szerint – a valóságnak mindenben megfelelnek.

Felhasználó beleegyezik, hogy a közös munka során bekövetkező fontos változásokról a Szolgáltatót a megfelelő időben tájékoztatoja.

A Szolgáltató által összeállított Termékeny Vagyok Klubnak és a termékenységmentor munkájában bármilyen információ átadásának nem célja, hogy a Felhasználót meggyőzze arról, hogy amiben ő hisz, az helytelen, vagy, hogy másfajta tudásra van szüksége. A közös munka során a Szolgáltató a Felhasználót a saját bölcs megoldásainak a feltárásában  támogatja. A munka során feltárt információk és javaslatok felhasználása kizárólag a Felhasználó felelősségi körébe tartozik.

Felhasználó megértette, hogy a Szolgáltató a tevékenységét a tőle elvárható maximális gondossággal és szakértelemmel végzi. 

Felhasználó, a fenti tájékoztatás tudatában kijelenti, hogy a termékenységmentorálás folyamatban a saját felelősségére vesz részt. 

Kijelenti továbbá, hogy tudomásul veszi, a Ptk. 339. § (1) és a Ptk. 351. § (1) bekezdéseiben foglaltakat, és jelen nyilatkozat útján kijelenti, hogy a termékenységmentorálási folyamatban való aktív részvételbe beleegyezik, ezért a Szolgáltatót a Felhasználó életében, a mentorálási folyamat közben és után bekövetkező eseményekkel kapcsolatosan semminemű jogellenesség nem terhelheti. Kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy ez a károkozás jogellenes­ségé­nek kizárását jelenti.

Felhasználó a jelen nyilatkozatot a Szolgáltató teljes körű tájékoztatása és a fentiek teljes ismeretében, mint ügyleti akaratommal mindenben megegyezőt, azzal helybenhagyólag írja alá, illetve megrendelésével együtt fogadja el a mai napon. Ez a dokumentum a Szolgáltatóval végzett további közös munkára is érvényes.

Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben bármely ponttal kapcsolatban fenntartása merül fel, arról a Szolgáltatót írásban tájékoztatja, ez a véleménymódosulás azonban az addig végzett közös munkára visszamenőleg nem vonatkoztatható.

Felhasználót és a Szolgáltatót egyaránt titoktartási kötelezettség terheli. Ez a titoktartási kötelezettség vonatkozik mindenre, ami a Termékeny Vagyok Klubban elhangzik írásos vagy szóbeli formában, akár a www.termekenyvagyok.hu és az ehhez a domainhez kapcsolódó összes aldomainhez tartozó weboldalon, akár a programhoz tartozó zárt facebook csoportban, akár személyes vagy onilne beszélgetős eseményeken, akár e-mailes vagy telefonos konzultáción a beszélgető felek között.

Felhasználó a befizetett szolgáltatást vagy árut jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

Felhasználó jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

Felhasználó köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználónak tilos bármilyen módon a Szolgáltatással vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval visszaélni;

  • Megkísérelni jogosulatlan hozzáférés elérését bármely, a Szolgáltatásban található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz;
  • Lemásolni egészében vagy részben a Weboldalon található információkat, adatokat a jelen Megállapodásban lefektetettektől eltérő célból;

Szerzőijogok


Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tudásanyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek Szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Tilos a másokkal megosztás semmilyen formában. Az online tudásanyagot letöltő Felhasználó és a klub tagjai tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

A Termékeny Vagyok Klub teljes anyaga és minden, ami a termekenyvagyok.hu vagy bármelyik ehhez a domainhez tartozó aldomainen található weboldalon vagy ehhez tartozó közösségi média felületeken megjelenik, a Szolgáltató tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alatt áll, kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel. 

Ez vonatkozik az írásos anyagokra, hanganyagokra, videós anyagokra, képekre. Tilos azok írásos engedély nélküli másolása, vagy bármilyen formában történő sokszorosítása.

A Szolgáltató a szerzői jog jogosultjaként minden jogot fenntart, a weboldal vagy közösségi média oldalak tartalmának vagy a Termékeny Vagyok Klub tartalmának bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen tartalomnak (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, adatok, egyéb tartalmi elemek) a másolása, sokszorosítása, terjesztése és egyéb üzleti célú felhasználása. Felhasználásukra kizárólag a Szolgáltató jogosult.

Felelősség kizárása

A weboldal technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni, vagy nem vagyoni károkért való felelősséget kizárjuk.

Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.

A 14 napos elállási jog, illetve ennek jelen ÁSZF szerinti változatai csak a Ptk. szerint meghatározott „fogyasztókat” illeti meg, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye
Név: Kiss Kata
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/g  

Email: info@termekenyvagyok.hu

Panaszügyintézés módja

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználónak legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.